La nostra flota

Descobreix la nostra flota de camions amb sistema basculant

Vehicles de qualitat

El nostre parc de vehicles està format per camions de la marca Mercedes, una de les millors firmes del sector que ofereixen vehicles segurs i de qualitat.

Reducció de les emissions

Tots els nostres vehicles estan fabricats segons la norma de la UE dʻemissions EURO 5/6, reduint a mínims històrics lʻemissió de gasos contaminants.

Seguiment GPS

Els vehicles de JET-TRANS, S.L. porten un sofisticat sistema d'informació i localització via satèl·lit, que ens permet posicionar els vehicles a mapes per visualitzar el punt exacte en què es troba el vehicle, comunicar-se amb el conductor i traçar les rutes més òptimes i beneficioses. Permet saber en temps real, quina és la ubicació exacta de la mercaderia amb un marge d'error de 70m.

Tipus de vehícles

Banyera basculant

Banyera basculant

El camió basculant, també conegut com a camió bolquet o banyera, és un vehicle compost per una caixa oberta basculant.

No només facilita les tasques de desplaçament de materials d'obra, sinó també la descàrrega del material mitjançant un senzill sistema de bolcada.

Basculant amb laterals abatibles

Basculant amb laterals abatibles

El lateral de càrrega baix i abatible és una de les característiques principals dels vehicles mitjançant els quals portem a bon port les mercaderies envasades i paletitzades. Gràcies al sistema hidràulic que incorpora, s'enlaira per la part davantera deixant caure la mercaderia aprofitant el pendent i la gravetat.

Ideal per a productes industrials i alimentaris a granel o paletitzats com cereals i llavors, farines, Clinker, àrids, fruita i hortalisses que no necessitin refrigeració.

Ho fem amb la màxima seguretat i complint estrictament les normes de seguretat.

Tipus de càrrega

Càrrega a granel

Càrrega a granel

Transportem material i mercaderies que no requereixen embalatge, ideal per aprofitar al màxim la capacitat del semiremolc i poder transportar grans quantitats de productes a granel: cereals, clínquer, minerals, àrids, vidre i argiles.

Càrrega paletitzada

Càrrega paletitzada

Som especialistes en el transport de càrregues paletitzades com són els big bags, paquets de ferralla, productes ensacats, productes industrials, agrupats en paletes; garantint la seguretat de la mercaderia en tot moment.

El transport de mercaderies paletitzades és ideal per facilitar la càrrega, descàrrega i organització al punt logístic.